Đấu giá rừng trồng tại Thừa Thiên Huế

Đấu giá rừng trồng tại Thừa Thiên Huế

14/04/2018 - 16:30
(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm Nghiệp Nam Hòa tổ chức đấu giá rừng trồng như sau:
Đấu giá rừng trồng keo lai hom tại Thừa Thiên Huế

Đấu giá rừng trồng keo lai hom tại Thừa Thiên Huế

09/04/2018 - 10:15
(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm Nghiệp Nam Hòa tổ chức đấu giá rừng trồng như sau: