Thận trọng với rủi ro tài khóa

Thận trọng với rủi ro tài khóa

26/03/2019 - 14:00
(BĐT) - Thâm hụt ngân sách cao và nợ công tăng nhanh hiện nay là những rủi ro vĩ mô lớn nhất của nền kinh tế, đồng thời làm hạn chế các lựa chọn của Chính phủ trong việc đưa nền kinh tế thoát khỏi vùng trũng suy giảm và tiến vào quỹ đạo tăng trưởng mới. GS. TS. Trần Thọ Đạt nhận định như vậy tại Hội thảo khoa học quốc gia “Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019” diễn ra ngày 25/3/2019.
Nhận diện rủi ro tài khóa tại dự án PPP

Nhận diện rủi ro tài khóa tại dự án PPP

23/03/2018 - 10:00
(BĐT) - Quản lý tốt rủi ro tài khóa có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc bảo đảm tính bền vững của dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).