Nan giải xác định “Made in Vietnam”

Nan giải xác định “Made in Vietnam”

18/07/2019 - 14:00
(BĐT) - Làm thế nào để sản phẩm hàng hóa được ghi “Made in Vietnam” đang là câu chuyện thời sự. Nhưng không dễ để trả lời câu hỏi này.