Nhiều băn khoăn về quy hoạch xây dựng tỉnh

Nhiều băn khoăn về quy hoạch xây dựng tỉnh

12/11/2018 - 14:00
(BĐT) - Tới lần thảo thuận thứ 2 tại hội trường về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, vẫn có nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội rất khác nhau về quy hoạch xây dựng tỉnh. Với việc còn quan điểm khác nhau, Quốc hội sẽ lấy phiếu ý kiến của các đại biểu về nội dung này.
Tuân thủ nguyên tắc tích hợp của Luật Quy hoạch

Tuân thủ nguyên tắc tích hợp của Luật Quy hoạch

05/11/2018 - 11:53
(BĐT) - Tích hợp là nguyên tắc được đánh giá rất cao tại Luật Quy hoạch, giúp giảm được số lượng lớn quy hoạch trong một khu vực. Do đó, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, những quy hoạch trong quá khứ đã làm đều có mục đích tốt nhưng đến giờ không còn phù hợp thì cần phải sửa đổi, hoàn thiện để đảm bảo tính tích hợp, thống nhất như Luật Quy hoạch quy định.
Tiếp tục rà soát các quy định có liên quan tới quy hoạch

Tiếp tục rà soát các quy định có liên quan tới quy hoạch

23/10/2018 - 15:48
(BĐT) - Tán thành với việc Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung 37 luật có liên quan nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Quy hoạch, tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế (UBKT) của Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, không để sót các quy định liên quan cần sửa đổi, bổ sung.