Đề nghị điều chỉnh quỹ đất phát triển hạ tầng

Đề nghị điều chỉnh quỹ đất phát triển hạ tầng

23/03/2016 - 06:57
(BĐT) - Ưu tiên bố trí đủ quỹ đất để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung phát triển các lĩnh vực hạ tầng then chốt; ưu tiên bố trí quỹ đất cho những dự án quan trọng tạo đột phá phát triển và có tác động lan tỏa lớn là quan điểm của Chính phủ trong chiến lược sử dụng đất hiệu quả, phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội.