Không để quy hoạch bị tùy tiện điều chỉnh

Không để quy hoạch bị tùy tiện điều chỉnh

05/11/2018 - 14:00
(BĐT) - Tại phiên thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch của Quốc hội cuối tuần qua, các đại biểu Quốc hội vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về quy hoạch xây dựng tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn...