Cụ thể hóa quyền tự do báo chí

Cụ thể hóa quyền tự do báo chí

20/06/2016 - 07:01
(BĐT) - Ngày 5/4/2016, Luật Báo chí (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII. Với nhiều điểm mới, Luật được đánh giá sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng để báo chí phát triển bền vững.