Đề xuất bán đấu giá phế liệu tồn đọng

Đề xuất bán đấu giá phế liệu tồn đọng

09/04/2019 - 10:18
(BĐT) - Hai phương án được Bộ Tài chính đề xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý phế liệu tổn đọng tại các cảng hiện nay: bán đấu giá lô hàng là phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường hoặc bán đấu giá toàn bộ các lô hàng tồn đọng, bao gồm cả lô hàng là chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Nhiều thủ đoạn tuồn phế liệu bẩn vào nội địa

Nhiều thủ đoạn tuồn phế liệu bẩn vào nội địa

02/08/2018 - 08:00
(BĐT) - Lập hồ sơ giả, mượn và làm giả pháp nhân là những thủ đoạn mà đối tượng xuất nhập khẩu phế liệu thường dùng để che mắt lực lượng chức năng và hợp lý hóa thủ tục thông quan. 
Đấu giá tài sản lô xe 2 bánh

Đấu giá tài sản lô xe 2 bánh

26/01/2016 - 00:00
(BĐT) - Thông báo bán đấu giá tài sản tịch thu tang vật vi phạm hành chính tại Phòng CSGT Đường Bộ gồm Lô xe 2 bánh (100 xe)