Tìm cách “tháo ngòi nổ” cho tranh chấp chung cư

Tìm cách “tháo ngòi nổ” cho tranh chấp chung cư

26/06/2019 - 16:22
(BĐT) - Các cuộc tranh chấp, khiếu nại liên quan đến công tác quản lý, vận hành chung cư ngày càng có xu hướng leo thang đã đặt ra một vấn đề cần phải giải quyết, đó là làm thế nào để sớm tìm được tiếng nói đồng thuận.