Hiện thực hóa các quy định tạo thuận lợi cho nhà đầu tư

Hiện thực hóa các quy định tạo thuận lợi cho nhà đầu tư

17/12/2015 - 09:00
BĐT- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư được các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặt nhiều kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư (sửa đổi) kể từ khi ban hành.
Thuận lợi hóa PPP để bổ sung vốn cho đầu tư phát triển

Thuận lợi hóa PPP để bổ sung vốn cho đầu tư phát triển

16/12/2015 - 08:00
(BĐT) -Trong bối cảnh nguồn vốn ODA sẽ giảm mạnh trong thời gian tới, việc tận dụng huy động khai thác từ các nguồn vốn khác, đặc biệt là thông qua hình thức đối tác công tư (PPP) sẽ là một nguồn vốn hết sức quan trọng và hiệu quả bổ sung cho đầu tư phát triển.