Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Cần xem xét tác động tới năng lực cạnh tranh quốc gia

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Cần xem xét tác động tới năng lực cạnh tranh quốc gia

19/09/2019 - 10:00
(BĐT) - Nhiều nội dung của Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang trở thành tâm điểm tranh cãi như khung giờ làm thêm, lương lũy tiến theo giờ... Đã đến lúc cần xem xét thấu đáo tác động của những quy định đó tới người lao động, doanh nghiệp (DN) và nền kinh tế, nhất là vị thế kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tăng cường độ cải cách môi trường kinh doanh

Tăng cường độ cải cách môi trường kinh doanh

09/02/2018 - 10:00
(BĐT) - Dự thảo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP (NQ19-2018) về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến. 
5 nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

5 nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

30/10/2017 - 14:00
(BĐT) - Sau 30 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam vẫn kém năng động, tốc độ tăng trưởng đang có chiều hướng suy giảm, chất lượng tăng trưởng cải thiện chậm, năng suất lao động và tốc độ tăng năng suất lao động ở mức thấp; hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội không cao. 
Ban hành Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh trong tháng 1

Ban hành Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh trong tháng 1

09/01/2017 - 07:30
(BĐT) - Theo Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016 vừa được Chính phủ ban hành, Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 sẽ được ban hành ngay trong tháng 1/2017. 
Nỗ lực cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia

Nỗ lực cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia

13/10/2016 - 14:00
(BĐT) - Năng lực cạnh tranh của Việt Nam vừa bị đánh giá tụt 4 bậc so với năm 2015 đang khiến người sốt ruột. Chính phủ tiếp tục dành nhiều nỗ lực cho việc cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo động lực mới cho tăng trưởng.
Chuẩn bị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP

Chuẩn bị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP

19/08/2016 - 07:30
(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1619/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.
Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Doanh nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

06/04/2016 - 16:33
(BĐT) - Ngày 5/4 tại TP.HCM và ngày 7/4 tại Hà Nội, Diễn đàn Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (DN) được tổ chức với chủ đề “Cộng đồng DN được hưởng lợi như thế nào từ Chương trình nghị sự 2030”.
Xây dựng Quỹ đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp theo hình thức PPP

Xây dựng Quỹ đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp theo hình thức PPP

29/03/2016 - 16:16
(BĐT) - Đó là đề xuất của Ban Kinh tế Trung ương tại Đề án “Đổi mới cơ chế, chính sách tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế” vừa đưa ra tại Hội thảo quốc tế “Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển DN”.