Thách thức nâng cao năng suất lao động

Thách thức nâng cao năng suất lao động

01/05/2018 - 14:00
(BĐT) - Việt Nam có lực lượng lao động đông đảo, song khi đề cập đến chất lượng nguồn lao động thì vẫn còn nhiều đều đáng quan ngại, một yếu tố kéo năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam xuống rất thấp. 
Mối lo “bóc ngắn, cắn dài”

Mối lo “bóc ngắn, cắn dài”

14/09/2017 - 10:00
(BĐT) - Tăng lương nhưng năng suất lao động không tăng đang là bài toán cần được giải để đưa Việt Nam bước lên nấc thang tăng trưởng cao hơn.