Dịch COVID-19 (sáng 29/5): Việt Nam đến thời điểm này đã có 278/ 327 bệnh nhân được chữa khỏi

Dịch COVID-19 (sáng 29/5): Việt Nam đến thời điểm này đã có 278/ 327 bệnh nhân được chữa khỏi

29/05/2020 - 09:26
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 5.904.658 trường hợp nhiễm, 362.010 người tử vong và 2.579.629 trường hợp bình phục. Ngày 29/5, đã 43 ngày Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng.
Dịch COVID-19 (ngày 28/5): 17/49 bệnh nhân đủ điều điều kiện khỏi bệnh

Dịch COVID-19 (ngày 28/5): 17/49 bệnh nhân đủ điều điều kiện khỏi bệnh

28/05/2020 - 14:54
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 5.794.330 trường hợp nhiễm, 357.516 người tử vong và 2.499.801 trường hợp bình phục. Ngày 28/5, tại Việt Nam trong số 49 bệnh nhân đang điều trị đã có 17 bệnh nhân đủ điều điều kiện khỏi bệnh.
Dịch COVID-19 (Sáng 27/5): 41 ngày Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng và them 6 ca khỏi bệnh

Dịch COVID-19 (Sáng 27/5): 41 ngày Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng và them 6 ca khỏi bệnh

27/05/2020 - 09:13
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 5.681.609 trường hợp nhiễm, 352.162 người tử vong và 2.430.490 trường hợp bình phục. Sáng 27/5, thêm 6 người khỏi bệnh, trong đó có ca COVID-19 nặng nhất miền Bắc, Việt Nam có 278 ca khỏi.
Dịch COVID-19 (ngày 26/5): 40 ngày Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng

Dịch COVID-19 (ngày 26/5): 40 ngày Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng

26/05/2020 - 12:41
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 5.590.358 trường hợp nhiễm, 346.933 người tử vong và 2.366.574 trường hợp bình phục. Sáng 25/5, Việt Nam ghi nhận 40 ngày không có ca mắc mới ở cộng đồng.
Dịch COVID-19 (Sáng 25/5): 39 ngày Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng và 11 ca đang điều trị đã âm tính

Dịch COVID-19 (Sáng 25/5): 39 ngày Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng và 11 ca đang điều trị đã âm tính

25/05/2020 - 08:43
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 5.494.458 trường hợp nhiễm, 346.434 người tử vong và 2.299.345 trường hợp bình phục. Sáng 25/5, Việt Nam ghi nhận 39 ngày không có ca mắc mới ở cộng đồng và 11 ca đang điều trị đã âm tính.
Dịch COVID-19 (Sáng 24/5): Thêm 1 ca mắc trên chuyến bay từ Nga trở về, Việt Nam có 325 ca

Dịch COVID-19 (Sáng 24/5): Thêm 1 ca mắc trên chuyến bay từ Nga trở về, Việt Nam có 325 ca

24/05/2020 - 08:44
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 5.397.857 trường hợp nhiễm, 343.608 người tử vong và 2.244.852 trường hợp bình phục. Sáng 24/5, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới là người từ Nga trở về và ghi nhận có 325 ca nhiễm COVID-19.
Dịch COVID-19 (Sáng 23/5): Việt Nam 267 ca bệnh/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Dịch COVID-19 (Sáng 23/5): Việt Nam 267 ca bệnh/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

23/05/2020 - 10:34
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 5.084.932 trường hợp nhiễm, 334.594 người tử vong và 2.080.850 trường hợp bình phục. Sáng 22/5, Việt Nam 267 ca bệnh/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 37 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng.
Dịch COVID-19 (Sáng 22/5): Việt Nam chỉ còn 58 bệnh nhân và ghi nhận 36 ngày không có ca mắc ở cộng đồng

Dịch COVID-19 (Sáng 22/5): Việt Nam chỉ còn 58 bệnh nhân và ghi nhận 36 ngày không có ca mắc ở cộng đồng

22/05/2020 - 09:11
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 5.084.932 trường hợp nhiễm, 334.594 người tử vong và 2.080.850 trường hợp bình phục. Sáng 22/5, Việt Nam ngày thứ 36 không có ca mắc mới trong cộng đồng.
Dịch COVID-19 (Sáng 21/5): Thế giới hơn 5 triệu người nhiễm, Việt Nam ghi nhận 35 ngày không có ca mắc ở cộng đồng

Dịch COVID-19 (Sáng 21/5): Thế giới hơn 5 triệu người nhiễm, Việt Nam ghi nhận 35 ngày không có ca mắc ở cộng đồng

21/05/2020 - 08:52
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 5.084.932 trường hợp nhiễm, 329.719 người tử vong và 2.021.813 trường hợp bình phục. Sáng 21/5, Thế giới hơn 5 triệu người nhiễm COVID-19 và đến thời điểm này Việt Nam ngày thứ 35 không có ca mắc mới trong cộng đồng.
Dịch COVID-19 (Sáng 20/5): Việt Nam ghi nhận 34 ngày không có ca mắc ở cộng đồng

Dịch COVID-19 (Sáng 20/5): Việt Nam ghi nhận 34 ngày không có ca mắc ở cộng đồng

20/05/2020 - 08:52
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 4.890.677 trường hợp nhiễm, 320.125 người tử vong và 1.958.441 trường hợp bình phục. Sáng 20/5, đến thời điểm này Việt Nam ngày thứ 34 không có ca mắc mới trong cộng đồng và bệnh nhân 91 sắp chuyển sang BV Chợ Rẫy.
Dịch COVID-19 (Sáng 19/5): Việt Nam ghi nhận 324 ca bệnh và 33 ngày không có ca mắc ở cộng đồng

Dịch COVID-19 (Sáng 19/5): Việt Nam ghi nhận 324 ca bệnh và 33 ngày không có ca mắc ở cộng đồng

19/05/2020 - 09:00
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 215 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 4.890.677 trường hợp nhiễm, 320.125 người tử vong và 1.907.361 trường hợp bình phục. Sáng 18/5, đến thời điểm này Việt Nam có 320 ca bệnh và cũng ngày thứ 32 không có ca mắc mới trong cộng đồng.
Dịch COVID-19 (Sáng 18/5): Việt Nam ghi nhận 320 ca bệnh và 32 ngày không có ca mắc ở cộng đồng

Dịch COVID-19 (Sáng 18/5): Việt Nam ghi nhận 320 ca bệnh và 32 ngày không có ca mắc ở cộng đồng

18/05/2020 - 08:49
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 214 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 4.801.532 trường hợp nhiễm, 316.660 người tử vong và 1.858.106 trường hợp bình phục. Sáng 18/5, đến thời điểm này Việt Nam có 320 ca bệnh và cũng ngày thứ 32 không có ca mắc mới trong cộng đồng.
Dịch COVID-19 (Sáng 17/5): Việt Nam ghi nhận 318 ca bệnh

Dịch COVID-19 (Sáng 17/5): Việt Nam ghi nhận 318 ca bệnh

17/05/2020 - 07:22
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 214 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 4.714.666 trường hợp nhiễm, 312.304 người tử vong và 1.809.603 trường hợp bình phục. Sáng 17/5, đến thời điểm này Việt Nam có 318 ca bệnh và cũng ngày thứ 31 không có ca mắc mới trong cộng đồng
Dịch COVID-19 (Sáng 16/5): BN 314 ở Việt Nam là người trở về từ Nga, đã cách ly ngay khi nhập cảnh

Dịch COVID-19 (Sáng 16/5): BN 314 ở Việt Nam là người trở về từ Nga, đã cách ly ngay khi nhập cảnh

16/05/2020 - 12:39
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 214 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 4.628.356 trường hợp nhiễm, 308.645 người tử vong và 1.758.039 trường hợp bình phục. Sáng 16/5, đến thời điểm này Việt Nam có 314 ca bệnh và cũng ngày thứ 30 không có ca mắc mới trong cộng đồng.
Dịch COVID-19 (Sáng 15/5): Thêm 24 ca mắc mới, Việt Nam có 312 ca bệnh

Dịch COVID-19 (Sáng 15/5): Thêm 24 ca mắc mới, Việt Nam có 312 ca bệnh

15/05/2020 - 08:47
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 214 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận 4.520.701 trường hợp nhiễm, 303.065 người tử vong và 1.701.985 trường hợp bình phục. Sáng 15/5, ghi nhận 24 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh về, Việt Nam đã 29 ngày không có ca mắc mới ở cộng đồng.
Dịch COVID-19 (Sáng 14/5): Việt Nam 17 ca đang điều trị đã âm tính từ 1 lần trở lên

Dịch COVID-19 (Sáng 14/5): Việt Nam 17 ca đang điều trị đã âm tính từ 1 lần trở lên

14/05/2020 - 07:01
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 214 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận 4.423.406 trường hợp nhiễm, 297.583 người tử vong và 1.654.876 trường hợp bình phục. Sáng 14/5, Việt Nam đã 28 ngày không có ca mắc mới ở cộng đồng.
Dịch COVID-19 (Sáng 13/5): Việt Nam 27 ngày không có ca mắc mới ở cộng đồng

Dịch COVID-19 (Sáng 13/5): Việt Nam 27 ngày không có ca mắc mới ở cộng đồng

13/05/2020 - 07:05
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 214 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận 4.336.623 trường hợp nhiễm, 292.366 người tử vong và 1.594.076 trường hợp bình phục. Sáng 13/5, đã Việt Nam 27 ngày không có ca mắc mới ở cộng đồng.
Dịch COVID-19 (Sáng 12/5): Việt Nam chỉ còn 20 bệnh nhân dương tính với virus

Dịch COVID-19 (Sáng 12/5): Việt Nam chỉ còn 20 bệnh nhân dương tính với virus

12/05/2020 - 07:11
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đến nay, 214 quốc gia/vùng lãnh thổ ghi nhận 4.249.912 trường hợp nhiễm, 286.945 người tử vong và 1.524.715 trường hợp bình phục. Sáng 12/5, đã 26 ngày Việt Nam không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng, chỉ còn 20 bệnh nhân dương tính với. vi rút.
COVID-19: Thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, Việt Nam có 249 ca khỏi

COVID-19: Thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, Việt Nam có 249 ca khỏi

11/05/2020 - 15:58
(BĐT) - Ngày 11/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết có thêm 8 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có nhiều trường hợp tại Mê Linh, Hà Nội và một trường hợp là BN254 có bệnh nền suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ cũng đã được chữa khỏi. Tại BV này hiện chỉ còn 14 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị.
Dịch COVID-19 (Sáng 11/5): Việt Nam 25 ngày không có ca mắc mới ở cộng đồng

Dịch COVID-19 (Sáng 11/5): Việt Nam 25 ngày không có ca mắc mới ở cộng đồng

11/05/2020 - 08:24
(BĐT) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay, 214 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận 4.174.538 trường hợp nhiễm, 283.596 người tử vong và 1.469.011 trường hợp bình phục. Sáng 11/5, Việt Nam đã 25 ngày không có ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng, hơn 25.000 người cách ly chống dịch.