Ngày 12/12/2019, đấu giá máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận tại tỉnh Ninh Thuận

Ngày 12/12/2019, đấu giá máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận tại tỉnh Ninh Thuận

21/11/2019 - 10:03
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần xuất khẩu nông sản Ninh Thuận (12 lô) là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 12/12/2019 như sau:
Đấu giá thanh lý tài sản máy móc thiết bị

Đấu giá thanh lý tài sản máy móc thiết bị

01/11/2016 - 00:00
(BĐT) - Công ty CP ĐT và XD số 4 thông báo rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài Công ty về việc thanh lý tài sản là máy móc thiết bị thuộc sở hữu của Công ty CP ĐT và XD số 4 đợt này bao gồm các thiết bị máy móc sau: