3 nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

3 nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

16/01/2017 - 07:30
(BĐT) - Sau khoảng nửa năm triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP (Nghị quyết 35) của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN), niềm tin của DN trong và ngoài nước vào môi trường kinh doanh của Việt Nam đang tăng lên.
Mở rộng cơ hội cho đầu tư tư nhân

Mở rộng cơ hội cho đầu tư tư nhân

29/08/2016 - 10:00
(BĐT) - Doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung đầu tư vào một số ngành, lĩnh vực then chốt và chỉ tham gia đầu tư, cung cấp dịch vụ công ở những lĩnh vực mà khu vực tư nhân không có khả năng tham gia hoặc không có tiềm lực cung cấp… để tạo cơ hội, khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế

05/08/2016 - 06:22
(BĐT) - “Việc xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, các khung khổ pháp luật, các mô hình phát triển là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Bộ KH&ĐT trong thời gian tới, trong đó dành nhiều thời gian hơn cho công tác nghiên cứu và xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển”.
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn chậm

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn chậm

05/07/2016 - 10:00
(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 28/6/2016, cả nước đã cổ phần hóa (CPH) được 38 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và 2 đơn vị sự nghiệp công lập. 
Đừng bội ước với doanh nghiệp

Đừng bội ước với doanh nghiệp

17/06/2016 - 10:00
Ít nhất là có 3.299 điều kiện hiện được quy định tại 170 thông tư, quyết định của các bộ, ngành đã được xới xáo trong dịp này.
Hà Nội quyết tâm “thăng hạng” PCI

Hà Nội quyết tâm “thăng hạng” PCI

08/06/2016 - 15:00
(BĐT) - UBND TP. Hà Nội đang lên kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Thành phố năm 2016. Theo đó, Hà Nội đang tiến hành rà soát, giảm thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực để đạt được mục tiêu “thăng hạng” lên nhóm đầu các địa phương có chất lượng điều hành khá.
Niềm tin đích thực cho nhà đầu tư

Niềm tin đích thực cho nhà đầu tư

07/06/2016 - 06:58
(BĐT) - Một trong những nguyên tắc then chốt trong Nghị quyết 35 về hỗ trợ doanh nghiệp (DN) được Chính phủ ban hành mới đây là bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của DN, đảm bảo quyền tự do kinh doanh và không hình sự hóa các quan hệ kinh tế...
Cải thiện môi trường kinh doanh: Đằng sau những bức thư không tên người gửi (kỳ 2)

Cải thiện môi trường kinh doanh: Đằng sau những bức thư không tên người gửi (kỳ 2)

02/06/2016 - 08:27
Khi những kiến nghị rất thực tế của doanh nghiệp (DN) vẫn đang nằm đâu đó trong các cơ quan quản lý nhà nước với lời hứa sẽ xử lý, khi chỉ lo DN cò quay mà cơ quan nhà nước “siết chặt còn hơn bỏ sót”..., thì các cuộc đối thoại tiếp tục vắng DN, VCCI cũng tiếp tục nhận được thư kể khổ không ghi tên người gửi...
Nhất quán thiết lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

Nhất quán thiết lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

23/05/2016 - 06:00
(BĐT) - Đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp (DN) Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu DN hoạt động là mục tiêu được đặt ra tại Nghị quyết số 35/2016/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (NQ 35). Nghị quyết cũng thể hiện rõ quan điểm nhất quán trong chính sách điều hành nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong hỗ trợ DN của Chính phủ.
Mong manh nền tảng tăng trưởng

Mong manh nền tảng tăng trưởng

12/05/2016 - 11:00
(BĐT) - Cải thiện về tăng trưởng năng suất và hiệu quả đầu tư trong thời gian qua là nhờ sự tự vận động của nền kinh tế thị trường. Còn thể chế, cơ chế chính sách hỗ trợ thị trường thì vẫn không có sự thay đổi.
Chi phí kinh doanh có xu hướng tăng

Chi phí kinh doanh có xu hướng tăng

20/04/2016 - 16:03
(BĐT) - Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Chiến lược chuyển đổi doanh nghiệp (DN) nâng cao năng lực hội nhập quốc tế do Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa phía Bắc thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hội với Công ty Tư vấn giải pháp quản lý năng suất chất lượng tổ chức sáng ngày 19/4, tại Hà Nội.
Lo ngại môi trường kinh doanh

Lo ngại môi trường kinh doanh

30/03/2016 - 06:27
(BĐT) - Năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong năm 2015, trong đó chỉ số môi trường kinh doanh tăng 3 bậc (từ vị trí 93 lên vị trí 90/189 nền kinh tế). Song, trên thực tế, nhiều chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN) vẫn quan ngại về vấn đề này.