Kiểm soát quyền lực để tránh lạm quyền tại “đặc khu”

Kiểm soát quyền lực để tránh lạm quyền tại “đặc khu”

05/01/2018 - 08:00
(BĐT) - Ngày 4/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức Tọa đàm về mô hình tổ chức chính quyền địa phương và chính sách ưu đãi về đất đai tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (ĐVHCKTĐB).
Phác thảo về mô hình đặc khu ở Việt Nam

Phác thảo về mô hình đặc khu ở Việt Nam

22/05/2017 - 14:00
(BĐT) - Mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại Việt Nam sẽ là khu kinh tế - xã hội tổng hợp, trong đó áp dụng một khung pháp lý đặc thù về quản lý kinh tế và quản lý hành chính nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Hiện thực hóa mô hình đặc khu hành chính - kinh tế

Hiện thực hóa mô hình đặc khu hành chính - kinh tế

30/03/2017 - 14:00
(BĐT) - Việc xây dựng mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (HC-KTĐB) với các cơ chế, chính sách đột phá được xem cần thiết và cấp bách trong bối cảnh các mô hình khu kinh tế hiện tại đã kém linh hoạt. 
Khởi động đổi mới mô hình khu kinh tế

Khởi động đổi mới mô hình khu kinh tế

22/02/2017 - 14:00
(BĐT) - Mặc dù góp phần đổi mới môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhưng các mô hình khu kinh tế (KKT) thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế trong huy động vốn, ưu đãi đầu tư và phát triển bền vững.