Lợi nhuận ròng 9 tháng năm 2019 của VIB đạt 2.332 tỷ đồng

Lợi nhuận ròng 9 tháng năm 2019 của VIB đạt 2.332 tỷ đồng

16/10/2019 - 10:42
(BĐT) - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2019 với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 2.332 tỷ đồng, tăng trưởng 69% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh thu 9 tháng đạt 5.870 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí đạt 1.275 tỷ đồng, chiếm 22% tổng doanh thu.