UBS: Bitcoin là “bong bóng kết thúc mọi bong bóng”

UBS: Bitcoin là “bong bóng kết thúc mọi bong bóng”

12/12/2017 - 11:02
(BĐT) - UBS Wealth Management không tin vào Bitcoin có thể trở thành một loại tiền tệ hợp pháp, ngay cả khi sự ra mắt của hợp đồng tương lai Bitcoin đã giúp cho một số nhà đầu tư tin tưởng thị trường tiền kỹ thuật số sẽ ổn định hơn.