Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Nhiều cải tiến tạo thuận lợi cho nhà thầu

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Nhiều cải tiến tạo thuận lợi cho nhà thầu

22/11/2019 - 10:00
(BĐT) - Bên cạnh việc nâng dung lượng tệp tin (file) đính kèm trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT), hồ sơ dự thầu (E-HSDT) của các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tư vấn và dịch vụ phi tư vấn lên tối đa 300MB/tệp tin (file), mới đây, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã tiến hành chỉnh sửa và nâng cấp các tính năng trong nghiệp vụ về lựa chọn nhà thầu qua mạng.