Thế chấp hàng hóa tồn kho: Rủi ro từ “niềm tin”

Thế chấp hàng hóa tồn kho: Rủi ro từ “niềm tin”

06/06/2016 - 15:47
Vụ án Nguyễn Duy Xuyên lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của các ngân hàng dù không có gì đặc biệt, song vẫn là một trong những vụ việc điển hình về rủi ro thế chấp hàng hóa tồn kho, khi mà ngân hàng cho vay chủ yếu là bằng… “niềm tin”!