Ngày 19/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Ngày 19/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

02/12/2019 - 11:04
(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành (địa chỉ: ấp Hòa Long IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), như sau: