Chứng khoán IB dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

Chứng khoán IB dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu

13/02/2019 - 09:00
(BĐT) - HĐQT CP Chứng khoán IB vừa thông qua kế hoạch phát hành 2.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền nhưng được đảm bảo bởi tài sản. Với mệnh giá một trái phiếu 100 triệu đồng, tổng giá trị của đợt phát hành lên tới 200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với mức lãi suất dự kiến không vượt qua 12%/năm.
Từ 27/12/2015: Nhà đầu tư phải ký quỹ khi được giao đất

Từ 27/12/2015: Nhà đầu tư phải ký quỹ khi được giao đất

25/12/2015 - 11:48
Kể từ ngày 27/12 tới, các nhà đầu tư khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án sẽ bắt buộc phải ký quỹ thay vì không bắt buộc như hiện nay. Đây là nội dung trong Nghị định 118 về hướng dẫn Luật Đầu tư 2014 mà Chính phủ ban hành.