Bộ Tư pháp lý giải việc hình sự hóa kinh doanh trên mạng

Bộ Tư pháp lý giải việc hình sự hóa kinh doanh trên mạng

19/07/2016 - 18:29
Nhà chức trách sẽ rà soát lại Điều 292 Bộ luật hình sự 2015 (tội Cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông) do bị cho rằng tạo “rào cản” với sức sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.