SCIC sắp thoái hết vốn tại KSB

SCIC sắp thoái hết vốn tại KSB

24/02/2016 - 09:01
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (ĐTCK) đăng ký thoái toàn bộ 11.711.052 cổ phần, tương đương 50% vốn CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) trong khoảng thời gian từ 22/2 đến 22/3/2016, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.