42.990 tỷ đồng tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách

42.990 tỷ đồng tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách

22/10/2019 - 14:34
(BĐT) - Sáng 22/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, hiện nay tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách là 42.990 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng số tiền nợ thuế.
Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

08/11/2018 - 15:32
(BĐT) - Sáng nay (8/11), Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Chính phủ cho rằng, việc sửa đổi Luật này ở thời điểm hiện nay là rất cần thiết để hoàn thiện thể chế quản lý thuế, thực hiện cải các hành chính, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế.