Đầu tư sử dụng vốn nhà nước: Nhiều địa phương mạnh tay khởi công mới

Đầu tư sử dụng vốn nhà nước: Nhiều địa phương mạnh tay khởi công mới

11/07/2019 - 10:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018. Về dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, nhiều địa phương, tập đoàn nhà nước trong năm qua có số dự án khởi công mới lớn, có nơi dự án khởi công mới chiếm trên 70% số dự án thực hiện trong kỳ.
13 đơn vị không báo cáo thực hiện Chỉ thị 494

13 đơn vị không báo cáo thực hiện Chỉ thị 494

10/03/2016 - 11:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có danh sách các đơn vị không nộp báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.