Sai phạm tại dự án giảm nghèo huyện Sa Thầy, Kon Tum

Sai phạm tại dự án giảm nghèo huyện Sa Thầy, Kon Tum

19/02/2019 - 10:00
(BĐT) - Qua thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Ban Quản lý dự án (QLDA) Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Sa Thầy và Ban Phát triển các xã trên địa bàn huyện Sa Thầy, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Kon Tum đã phát hiện một số sai sót, vi phạm ở 19 công trình xây lắp và 25 hạng mục nuôi trồng của Dự án.
3 dự án giảm nghèo Tây Nguyên đã giải ngân được 37 tỷ đồng

3 dự án giảm nghèo Tây Nguyên đã giải ngân được 37 tỷ đồng

02/12/2016 - 13:00
(BĐT) - Rà soát tiến độ thi công các công trình thuộc Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên trên địa bàn 3 huyện Nam Trà My, Phước Sơn và Nam Giang, Ban Quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam cho biết, từ tháng 1/2016 đến hết tháng 11/2016, tổng số vốn đã giải ngân được của 3 huyện này là gần 37 tỷ đồng.