TPP cam kết gì về SME?

TPP cam kết gì về SME?

09/02/2016 - 10:23
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) có một chương riêng về doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), ngoài ra còn có những quy định rải rác trong nhiều chương khác của Hiệp định.