Nghệ An: Công trình nghiêng khi chưa sử dụng

Nghệ An: Công trình nghiêng khi chưa sử dụng

29/09/2016 - 14:00
(BĐT) - Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản tại Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An của Thanh tra tỉnh Nghệ An đã chỉ ra nhiều sai sót trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị này. 
Nhà thầu Đại Hồng Phúc trúng cùng lúc 2 gói thầu lớn

Nhà thầu Đại Hồng Phúc trúng cùng lúc 2 gói thầu lớn

14/09/2016 - 14:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (Bên mời thầu) vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu xây lắp và 2 gói thầu tư vấn. 
KCNC Đà Nẵng chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

KCNC Đà Nẵng chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

14/09/2016 - 14:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao Đà Nẵng (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu triển khai hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án KCNC Đà Nẵng được tổ chức đấu thầu theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt không sơ tuyển trong nước.
Nhà thầu kiến nghị lùi ngày mở thầu

Nhà thầu kiến nghị lùi ngày mở thầu

12/09/2016 - 14:20
(BĐT) - Báo Đấu thầu vừa nhận được Đơn kiến nghị của Công ty TNHH Hương Quỳnh (địa chỉ tại số 49 Trương Định, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đề nghị lùi ngày mở thầu Gói thầu Thi công xây lắp thuộc Dự án Đường trục chính nối Khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến Khu công nghiệp Tam Anh.
Hưng Yên: Hơn 200 tỷ cải tạo công trình đầu mối Trạm bơm La Tiến

Hưng Yên: Hơn 200 tỷ cải tạo công trình đầu mối Trạm bơm La Tiến

31/08/2016 - 15:33
(BĐT) - Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn Hưng Yên vừa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình cải tạo, nạo vét hệ thống công trình sau đầu mối Trạm bơm La Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên - Giai đoạn 1 thuộc Dự án Cải cạo, nạo vét hệ thống công trình sau đầu mối Trạm bơm La Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hương Yên. 
Quý IV/2016 sẽ chọn nhà thầu cho 5 gói thầu bảo trì đường bộ

Quý IV/2016 sẽ chọn nhà thầu cho 5 gói thầu bảo trì đường bộ

25/08/2016 - 10:27
(BĐT) - Trong quý IV/2016, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ lựa chọn nhà thầu cho 5 gói thầu của Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đầu tư sửa chữa và bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ. Trong đó có 1 gói thầu xây lắp và 4 gói thầu tư vấn giám sát thi công.
Tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

Tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

22/08/2016 - 07:30
(BĐT) - Mục 2.1 Chương II Mẫu HSYC chào hàng cạnh tranh xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT (Mẫu số 03) quy định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà bên mời thầu có thể tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.
“Dấu ấn” Nhà thầu Xây dựng và Thương mại Gia Lâm

“Dấu ấn” Nhà thầu Xây dựng và Thương mại Gia Lâm

19/08/2016 - 14:00
(BĐT) - Bộ Xây dựng vừa có quyết định trao giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 1 năm 2016 cho 2 dự án do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Gia Lâm là nhà thầu thi công với tư cách độc lập hoặc thành viên liên danh.
Hai cặp nhà thầu cùng dự và cùng trượt thầu

Hai cặp nhà thầu cùng dự và cùng trượt thầu

17/08/2016 - 07:30
(BĐT) - Ban Quản lý dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của 4 gói thầu xây lắp nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống thuộc Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội, khoản vay bổ sung.
Xem xét hợp đồng tương tự để tính năng lực kinh nghiệm như thế nào?

Xem xét hợp đồng tương tự để tính năng lực kinh nghiệm như thế nào?

13/08/2016 - 12:11
(BĐT) - Việc quy định nhà thầu phải có kinh nghiệm thi công gói thầu tương tự trong khoảng thời gian từ 3 năm đến 5 năm gần nhất so với thời điểm tổ chức sơ tuyển nhằm mục đích đánh giá một cách chính xác về kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu tại thời điểm sơ tuyển, đồng thời không làm hạn chế sự tham dự của nhà thầu.
Hậu kiểm Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học: Nhiều sai sót trong đấu thầu

Hậu kiểm Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học: Nhiều sai sót trong đấu thầu

12/08/2016 - 14:00
(BĐT) - Thực hiện đấu thầu chậm so với kế hoạch được duyệt; hồ sơ chào giá của nhà thầu trúng thầu không nêu rõ xuất xứ hàng hóa, thông số kỹ thuật; nhà thầu trúng thầu chưa có tài liệu chứng minh doanh thu xây lắp bình quân trong 3 năm gần nhất để xác định năng lực nhà thầu… 
Chi phí dự phòng trượt giá và phát sinh khối lượng

Chi phí dự phòng trượt giá và phát sinh khối lượng

08/08/2016 - 14:00
(BĐT) - Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điểm a Khoản 2 Điều 35 và Điểm b Khoản 1 Điều 62) quy định giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế.