Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Châu, Sơn La

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Châu, Sơn La

19/07/2018 - 10:20
(BĐT) - Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Châu tổ chức đấu giá tài sản Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền trên đất trong Biên bản kê biên vào hồi 8h30ph ngày 25 tháng 7 năm 2017 tại thực địa các thửa đất của ông Hoàng Văn Liên và bà Hoàng Thị Hoa.