Người thuê nhà được mua điện giá công bằng

Người thuê nhà được mua điện giá công bằng

18/10/2018 - 15:48
(BĐT) -Ngày 26/10, Thông tư 25/2018/TT-BCT (TT25) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT (TT16) ngày 29/5/2014 về thực hiện giá bán điện chính thức có hiệu lực. Điểm đáng chú ý tại Thông tư là mức giá bán điện cho người thuê nhà sẽ công bằng hơn.