Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu EPC hơn 320 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Liên danh 3 nhà thầu trúng gói thầu EPC hơn 320 tỷ đồng ở Quảng Ninh

17/01/2020 - 08:10
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 (gói thầu EPC): “Thiết kế bản vẽ thi công phần cáp ngầm xuyên biển 22kV, cung cấp, thí nghiệm, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ”.