Hòa Bình lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất

Hòa Bình lựa chọn nhà thầu cung ứng vật tư y tế, hóa chất

16/03/2020 - 10:00
(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Hòa Bình vừa chọn xong nhà thầu thực hiện 7 gói thầu (GT) thuộc Dự án Cung ứng tập trung hóa chất, vật tư y tế (VTYT), sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2019 - 2020. Dự án có tổng mức đầu tư là 477,07 tỷ đồng. Tổng giá 7 GT là 476,836 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 449,972 tỷ đồng.