Tín hiệu tích cực từ nỗ lực cải cách

Tín hiệu tích cực từ nỗ lực cải cách

11/10/2019 - 10:00
(BĐT) - Năng lực cạnh tranh tiến bước vượt bậc, tiềm năng tăng trưởng thương mại mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế đạt kỷ lục dựa trên những nền tảng bền vững và động lực tích cực. Đây là kết quả từ những nỗ lực cải cách không ngừng của Chính phủ trong những năm gần đây.