Dấu ấn nhóm cổ đông mới tại Xuân Mai Corp

Dấu ấn nhóm cổ đông mới tại Xuân Mai Corp

04/04/2019 - 09:00
(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp) được đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM.