Tái cơ cấu Xi măng Hạ Long và Xi măng Sông Thao: Bước đầu có lãi

Tái cơ cấu Xi măng Hạ Long và Xi măng Sông Thao: Bước đầu có lãi

17/09/2018 - 09:00
(BĐT) - Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), sản phẩm xi măng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2018 đều tăng trưởng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, lãi ròng Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) chỉ bằng 18,4% so với cùng kỳ năm 2017. 
Chuyển giao Xi măng Sông Thao, HUD báo lãi “khủng”

Chuyển giao Xi măng Sông Thao, HUD báo lãi “khủng”

17/05/2018 - 09:00
(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) vừa công bố báo cáo tài chính riêng năm 2017 với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt hơn 239 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với con số đạt được năm 2016, nhờ việc hoàn nhập khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính vào Xi măng Sông Thao với số tiền 347,7 tỷ đồng.
VICEM đau đầu trước IPO

VICEM đau đầu trước IPO

31/03/2016 - 15:53
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM) đang đẩy nhanh tái cơ cấu 2 doanh nghiệp xi măng thua lỗ là Hạ Long và Sông Thao nhằm hoàn thành cổ phần hóa trong năm nay.