Thủy điện Thượng Kon Tum đội vốn nghìn tỷ, ách tắc nguồn vay

Thủy điện Thượng Kon Tum đội vốn nghìn tỷ, ách tắc nguồn vay

02/06/2016 - 13:00
(BĐT) - Theo thông tin từ cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2015 của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (mã chứng khoán VSH), Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum sau khi hiệu chỉnh có tổng số vốn đầu tư 7.407 tỷ đồng. Trước đó, tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án là 5.744 tỷ đồng, thấp hơn 1.663 tỷ đồng so với hiện tại.