Vân Đồn Đ&T trúng dự án cứu hộ, cứu nạn ở TP. Hạ Long

Vân Đồn Đ&T trúng dự án cứu hộ, cứu nạn ở TP. Hạ Long

27/04/2018 - 08:00
(BĐT) - Công ty CP Vân Đồn Đ&T vừa được công khai trúng Dự án Trung tâm cứu hộ, cứu nạn phương tiện giao thông đường bộ, cửa hàng xăng dầu tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện Dự án là 52.000 triệu đồng, được đấu thầu rộng rãi để chọn nhà đầu tư.