VLC chốt trả cổ tức tỷ lệ 13%

VLC chốt trả cổ tức tỷ lệ 13%

11/10/2018 - 11:05
(BĐT) - Ngày 25/10 tới, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (Vilico, UPCoM: VLC) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2017 và tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2018, với cùng tỷ lệ 6,5%.
Cổ đông chiến lược thực sự của Vilico là ai?

Cổ đông chiến lược thực sự của Vilico là ai?

14/07/2016 - 06:58
(BĐT) - Giữa tháng 4/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) quyết định thoái vốn khỏi Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) bằng việc bán đấu giá 23,7 triệu cổ phần (CP) ra công chúng, đồng thời chuyển nhượng nốt 25,2 triệu CP cho đối tác chiến lược được lựa chọn là Công ty CP Việt Xuân Mới. Chỉ 6 ngày sau khi nhận CP từ Bộ NN&PTNT, Việt Xuân Mới đã bán 12,6 triệu CP Vilico cho một cá nhân “vô danh”.
Cổ phiếu Tổng công ty Chăn nuôi hút khách

Cổ phiếu Tổng công ty Chăn nuôi hút khách

26/04/2016 - 06:00
(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, số lượng cổ phần của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán là VLC) được nhà đầu tư đăng ký mua đến thời điểm này đã tăng hơn gấp đôi so với số lượng chào bán.