Đấu thầu qua mạng: Việt Nam kì vọng được như Ukraina

Đấu thầu qua mạng: Việt Nam kì vọng được như Ukraina

07/08/2018 - 10:00
(BĐT) - Hệ thống đấu thầu điện tử ProZorro đã mang tới những kết quả đáng tự hào trong công tác phòng chống tham nhũng tại Ukraina khi giúp cho nước này giảm 10% tổng giá trị ngân sách mua sắm quốc gia.