Đấu thầu tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Hạn chế nhà thầu tham gia?

Đấu thầu tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Hạn chế nhà thầu tham gia?

03/12/2018 - 14:00
(BĐT) - Mặc dù Tổng cục Dự trữ Nhà nước (TCDT) đã tiến hành chỉnh sửa hồ sơ mời thầu (HSMT) và lùi thời điểm đóng thầu 1 tuần đến ngày 26/11/2018, song theo ý kiến của một nhà thầu trong cuộc, HSMT vẫn đưa ra những điều kiện hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo lợi thế cho 1 hoặc một số nhà thầu.