EVN SPC tăng hiệu quả kinh doanh và dịch vụ khách hàng

EVN SPC tăng hiệu quả kinh doanh và dịch vụ khách hàng

14/08/2018 - 08:00
(BĐT) - Năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 66,170 tỷ kWh, tăng 9,62% so với thực hiện năm 2017; tỷ lệ tổn thất điện năng phấn đấu đạt 4,35%; chỉ số tiếp cận điện năng tối thiểu xếp hạng 60/190 quốc gia, nền kinh tế.
“Chầy bửa” tiến độ, nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng

“Chầy bửa” tiến độ, nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng

26/04/2018 - 10:00
(BĐT) - Do nhà thầu nhiều lần vi phạm tiến độ cam kết, mới đây, Chủ đầu tư - Công ty Điện lực Bạc Liêu thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam đã có thông báo gửi Báo Đấu thầu về việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu số 2 Xây lắp công trình xây dựng nhà làm việc Điện lực Đông Hải với nhà thầu là Công ty TNHH Gia Bảo (gọi tắt là NT Gia Bảo).