Nhiệt điện Duyên Hải chọn xong nhà thầu cung cấp NH3 năm 2019

Nhiệt điện Duyên Hải chọn xong nhà thầu cung cấp NH3 năm 2019

07/11/2019 - 08:00
(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Kinh doanh nhà Vĩnh Lộc vừa được công bố trúng Gói thầu số 2 Cung cấp NH3 cho hệ thống SCR năm 2019 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1). Giá trúng thầu là 104,314 tỷ đồng, giảm 12,1%  so với giá gói thầu (115,36 tỷ đồng).
Nợ vay và lợi nhuận của Genco 1 tăng mạnh

Nợ vay và lợi nhuận của Genco 1 tăng mạnh

16/04/2018 - 09:00
(BĐT) - Tổng công ty Phát điện 1 (Genco 1) vừa công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017. Đáng chú ý trong báo cáo tài chính này là khoản nợ vay của Genco 1 tăng mạnh và trở thành quán quân vay nợ trong 3 tổng công ty phát điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Cùng với đó, Genco 1 cũng báo lãi lớn so với năm 2016.