Nhiệt điện Duyên Hải chọn xong nhà thầu cung cấp NH3 năm 2019

Nhiệt điện Duyên Hải chọn xong nhà thầu cung cấp NH3 năm 2019

07/11/2019 - 08:00
(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Kinh doanh nhà Vĩnh Lộc vừa được công bố trúng Gói thầu số 2 Cung cấp NH3 cho hệ thống SCR năm 2019 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1). Giá trúng thầu là 104,314 tỷ đồng, giảm 12,1%  so với giá gói thầu (115,36 tỷ đồng).
Quảng Ninh: Một nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng

Quảng Ninh: Một nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng

15/05/2019 - 10:00
(BĐT) - Xí nghiệp 487 - Chi nhánh Tổng công ty Duyên Hải – CTCP (tiền thân là Xí nghiệp 487 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Duyên Hải) vừa bị một bên mời thầu chấm dứt hợp đồng do không thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng.