Cổ đông chiến lược thực sự của Vilico là ai?

Cổ đông chiến lược thực sự của Vilico là ai?

14/07/2016 - 06:58
(BĐT) - Giữa tháng 4/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) quyết định thoái vốn khỏi Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) bằng việc bán đấu giá 23,7 triệu cổ phần (CP) ra công chúng, đồng thời chuyển nhượng nốt 25,2 triệu CP cho đối tác chiến lược được lựa chọn là Công ty CP Việt Xuân Mới. Chỉ 6 ngày sau khi nhận CP từ Bộ NN&PTNT, Việt Xuân Mới đã bán 12,6 triệu CP Vilico cho một cá nhân “vô danh”.
VLC cho phép GTN mua đến 65% vốn

VLC cho phép GTN mua đến 65% vốn

29/06/2016 - 08:39
Ngày 28/6, Tổng công ty Chăn nuôi - CTCP (Vilico, mã VLC) đã họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2016.
Bộ Nông nghiệp thoái 37,59 % vốn khỏi Tổng Công ty Chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp thoái 37,59 % vốn khỏi Tổng Công ty Chăn nuôi

29/04/2016 - 08:18
Ngày 28/4, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) vừa tổ chức phiên bán đấu giá 23.719.600 cổ phần của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico, mã VLC).
Cổ phiếu Tổng công ty Chăn nuôi hút khách

Cổ phiếu Tổng công ty Chăn nuôi hút khách

26/04/2016 - 06:00
(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, số lượng cổ phần của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán là VLC) được nhà đầu tư đăng ký mua đến thời điểm này đã tăng hơn gấp đôi so với số lượng chào bán.