Cảm nhận về tham nhũng chưa cải thiện nhiều

Cảm nhận về tham nhũng chưa cải thiện nhiều

31/01/2019 - 10:00
(BĐT) - Theo xếp hạng của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) về Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2018 vừa được công bố ngày 29/1, Việt Nam được xếp hạng 117/180 toàn cầu (đạt 33/100 điểm), giảm 2 điểm so với năm 2017, bằng điểm với năm 2016. Tổ chức này khuyến cáo, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.
Lỗ hổng về công khai tham nhũng tại DN

Lỗ hổng về công khai tham nhũng tại DN

22/08/2018 - 14:00
(BĐT) - Những đại án tham nhũng được đưa ra xét xử thời gian gần đây cho thấy việc công khai thông tin hoạt động doanh nghiệp (DN) và cơ chế giám sát, phòng chống tham nhũng (PCTN) đang bị bỏ ngỏ, còn nhiều lỗ hổng. 
Tăng hạng về phòng, chống tham nhũng

Tăng hạng về phòng, chống tham nhũng

23/02/2018 - 08:00
(BĐT) - Những kết quả tích cực, rõ rệt, toàn diện trong phòng, chống tham nhũng không chỉ được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) khẳng định trong Phiên họp toàn thể lần thứ 13 diễn ra cách đây tròn 1 tháng, mà còn được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao hơn trong lần xếp hạng mới nhất.
Đã đến lúc chống tham nhũng trong khu vực tư

Đã đến lúc chống tham nhũng trong khu vực tư

27/04/2017 - 07:30
(BĐT) - Về báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của doanh nghiệp (DN) do Tổ chức Hướng tới minh bạch (TT) – cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch quốc tế tại Việt Nam xây dựng, một số chuyên gia cho rằng, Nhóm nghiên cứu Báo cáo cần mở rộng phạm vi, đối tượng DN để thấy được bức tranh toàn cảnh về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện nay. 
Công ty đa quốc gia thiếu minh bạch thông tin

Công ty đa quốc gia thiếu minh bạch thông tin

13/07/2016 - 10:00
(BĐT) - Trong số 22/100 công ty đa quốc gia có hoạt động tại Việt Nam được đánh giá, có 13 công ty Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc cũng là nhóm có điểm trung bình thấp nhất trong bảng xếp hạng toàn cầu.
Công bố mức độ minh bạch của 100 công ty đa quốc gia

Công bố mức độ minh bạch của 100 công ty đa quốc gia

08/07/2016 - 16:46
(BĐT) - Kết quả nghiên cứu “Minh bạch trong công bố thông tin của doanh nghiệp: Đánh giá các công ty đa quốc gia tại thị trường mới nổi” sẽ được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố vào ngày 11/7.