Khẳng định độ tin cậy của số liệu tăng trưởng

Khẳng định độ tin cậy của số liệu tăng trưởng

01/11/2017 - 10:00
(BĐT) - Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2017 về mặt số liệu là đáng tin cậy, phương pháp thống kê có cơ sở khoa học, khách quan, được thực hiện đúng quy định của pháp luật về thống kê, được các tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế công nhận. 
Tìm kiếm “dư địa” cho tăng trưởng kinh tế

Tìm kiếm “dư địa” cho tăng trưởng kinh tế

12/07/2016 - 10:00
(BĐT) - Đánh giá rất cao quyết tâm của Chính phủ trong việc chưa điều chỉnh chỉ tiêu Quốc hội đã giao, song các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng, với tình hình khó khăn trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Chính phủ cần nêu rõ cách thức và giải pháp thực hiện trong những tháng còn lại để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2016.
Nhận diện vốn đầu tư 5 tháng đầu năm

Nhận diện vốn đầu tư 5 tháng đầu năm

09/06/2016 - 15:01
Vốn đầu tư vừa là yếu tố vật chất trực tiếp quyết định tốc độ tăng trưởng GDP, vừa là một yếu tố của cân đối kinh tế vĩ mô. Dưới hai góc độ đó, vốn đầu tư trong những tháng đầu năm được nhận diện ra sao?