AMATA mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam

AMATA mở rộng đầu tư thành phố thông minh ở Việt Nam

09/03/2018 - 09:00
(BĐT) - Sau 2 dự án thành phố thông minh ở Biên Hòa và Đồng Nai đang được triển khai, Tập đoàn AMATA (Thái Lan) đang xin Chính phủ Việt Nam chủ trương đầu tư xây dựng một thành phố thông minh ở Hạ Long (Quảng Ninh).