Huy động tư nhân đầu tư phát triển giáo dục

Huy động tư nhân đầu tư phát triển giáo dục

13/01/2016 - 09:00
(BĐT) - Đó là một trong những khuyến nghị của các đối tác phát triển tại Diễn đàn Đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) 2015 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề cập trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về kết quả Diễn đàn VDPF mới đây.