Phú Yên hủy gói thầu điện chiếu sáng bị tố

Phú Yên hủy gói thầu điện chiếu sáng bị tố

17/08/2018 - 14:00
(BĐT) - UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định về việc giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu số 08XL Toàn bộ phần xây lắp thuộc Dự án Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng và vỉa hè đoạn từ Nam Cầu Hùng Vương đến cổng ga hàng không sân bay Tuy Hòa, do UBND TP. Tuy Hòa làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) TP. Tuy Hòa làm Bên mời thầu. 
Gói thầu điện chiếu sáng tại Phú Yên: Nhà thầu “cưa sừng làm nghé” được chấm đạt kỹ thuật

Gói thầu điện chiếu sáng tại Phú Yên: Nhà thầu “cưa sừng làm nghé” được chấm đạt kỹ thuật

17/05/2018 - 08:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) TP. Tuy Hòa (Phú Yên) vừa công bố kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật Gói thầu 08XL Toàn bộ phần xây lắp thuộc Dự án Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng và vỉa hè từ Nam cầu Hùng Vương đến cổng Ga hàng không sân bay Tuy Hòa. 
Không có nhà thầu nào đạt về kỹ thuật gói thầu chiếu sáng bị tố tại Tuy Hòa

Không có nhà thầu nào đạt về kỹ thuật gói thầu chiếu sáng bị tố tại Tuy Hòa

10/01/2018 - 08:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa có thông báo danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu số 08 XL Toàn bộ phần xây lắp thuộc Dự án Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng và vỉa hè, đoạn từ Nam cầu Hùng Vương đến cổng ga hàng không Sân bay Tuy Hòa.
Hơn 200 tỷ đồng nâng cấp Nhà máy Đường Tuy Hòa

Hơn 200 tỷ đồng nâng cấp Nhà máy Đường Tuy Hòa

04/07/2017 - 11:00
(BĐT) - UBND tỉnh Phú Yên vừa quyết định cho chủ trương đầu tư nâng công suất Nhà máy Đường Tuy Hòa từ 2.300 tấn mía/ngày lên 3.200 tấn mía/ngày và dự kiến đi vào hoạt động từ niên vụ mía 2017 - 2018.